Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Младите природозащитници от Габарево - с награди
Posted by SB on 2012/10/29 15:15:15 (3113 reads )

- Младите природозащитници от Габарево - с награди

             На 12, 13 и 14 октомври 2012 година в град Варна се проведе XI-то Националното състезание по Природни науки и екология. Учениците от клуб „Млад природозащитник” при ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, с.Габарево, общ.Павел баня Селен Бекир и Зекир Халил с ръководител г-жа Здравка Стоянова бяха определени от РИО-Стара Загора за участие в състезанието.Те  се състезаваха в :
·         І група V – VІІІ клас;
Състезанието се проведе в два кръга, в два последователни дни, по график определен от МОМН.
В І-я кръг участниците представиха разработения от тях цялостен проект на постерна сесия (изложба).
Във ІІ-я кръг проектът се представи и защити публично от учениците.    
         Шестокласниците достойно представиха област Стара Загора и получиха сертификати за своето участие.