Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обществени поръчки ОУ Скобелево : Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици
Posted by SB on 2012/10/8 11:37:12 (2003 reads )

Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици

Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици от ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево