Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Набират се кандидати за Школа по интереси
Posted by SB on 2012/10/4 15:16:53 (1823 reads )

- Набират се кандидати за Школа по интереси

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
Община Павел баня през учебната 2012/2013 год ще финансира Школа по интереси в следните извънучилищни форми:
               
1.        Извънучилищна форма “Театър” – гр. Павел баня
2.        Извънучилищна форма “Изобразително и приложно изкуство” – гр. Павел баня
3.        Извънучилищна форма “Фолклор” – с. Габарево и с. Търничени
4.        Извънучилищна форма “Акордеонен и вокален състав” – с. Скобелево
5.        Извънучилищна форма за индивидуално обучение по пиано или духов инструмент – гр. Павел баня
Желаещите да подадат в канцелариите на училищата Заявление по образец до
12.10.2012 год.
Могат да участват ученици от 1 до 12 клас от общинските училища.
Всички форми са безплатни за обучаваните.
 
 
 
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ