Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обществени поръчки на СУ : Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици
Posted by SB on 2012/9/14 15:35:03 (2349 reads )

Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици

Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици