Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - В поликлиниката вече е топло
Posted by SB on 2007/12/19 9:34:41 (2537 reads )

- В поликлиниката вече е топло

По нареждане на Кмета на Община Павел баня Станимир Радевски след 10 години поликлиниката в града отново е с отоплени коридори.
Отоплителната инсталация е конструирана за работа през 1999г., но поради настъпилите реформи в здравеопазването не заработва.
Миналата седмица след бърз ремонт локалното парно на поликлиниката е пуснато в действие. При работа с максимална мощност котелът изразходва приблизително 5 литра газьол на час, което е изключително икономично.