Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Обсъден бе План за движението в Павел баня
Posted by SB on 2012/4/27 15:05:59 (2191 reads )

- Обсъден бе План за движението в Павел баня

На 24 април – вторник от 17 часа в зала Младост на читалище Напред гр. Павел баня се проведе среща – обществено обсъждане натехническо задание за изготвяне на генерален план за движение в гр. Павел баня. Предстои изработването на план, който ще бъде съобразен с предложенията на гражданите и със законовите разпоредби. Започва подновяване на хоризонталната маркировка и знаците, регулиращи движението в града.