Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Детските градини - с грижа за околната среда
Posted by SB on 2012/4/20 9:19:26 (2430 reads )

- Детските градини - с грижа за околната среда

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „НЕЗАБРАВКА” СЕЛО ТЪЖА
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
ПРОГРАМА
 
НА МЕРОПРИЯТИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА И НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ”УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ”
 
02.-06.04.2012 г.-зелена седмица
1.       Почистване тротоарите от двете страни на детската градина и боядисване на оградата от персонала на ДГ и родителите на децата във връзка със нашите цели от кампанията „Участвам и променям”, а именно-разширяване сътрудничеството със семейството и различните общности в единната цел-грижата за децата.
·         Събота-31.03.12-почистване тротоара пред входа на детската градина и боядисване оградата от северната страна от родители и целия персонал на детската градина.
·         Вторник -03.04.12-почистване тротоара от западната страна и боядисване на оградата от 17.00 до 20 часа Явилите се родители бяха предимно  на децата роми .Така пожелаха родителите ,за да не губят надниците си за деня и да могат спокойно да си плащат таксите за градина.
        2. Вторник -03.04.12 , 10.30 часа –заедно с децата засаждане на 5 броя дръвчета в   двора на детската градина : червен дъб, липа и ясен.
        3. Сряда- 04.04 .12 , 10.15 часа - мероприятие във връзка с кампанията „Участвам и променям” в смесена група пред децата от подготвителна група по темата физическо здраве-дентална култура.
        4.Сряда -11.04.12 -10.15 часа- развлечение в подготвителна група пред децата от малката група.Теми-модели на поведение,етика на поведение в отношенията с другите,здравословно хранене,хигиена на тялото и ревю с „екологични” модели дрехи.
       5. Събота 21.04.12-10.15 часа- почистване двора на детската градина от децата. Игри на открито за затвърдяване навици за поведение на улицата във връзка с чистотата около нас.
 
       6.Сряда-25 .04.12-10.15 часа- изложба на детско творчество свързано с темите от програмата по нациоиналната кампания.