Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Отново работни места за 24 безработни през 2012г.
Posted by SB on 2011/12/12 14:55:13 (2554 reads )

- Отново работни места за 24 безработни през 2012г.

Община Павел баня спечели втори проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който ще стартира през 2012г. В програмата ще бъдат включени 24 безработни лица от гр. Павел баня, които ще преминат през двумесечен курс на обучение. По време на обучението курсистите ще получават стипендия в размер на 8 лв. дневно. Завършилите курса ще получат удостоверение за придобита професия „Помощник в строителството” и специалност „Основни и довършителни работи” Същите ще бъдат назначени на работа в община Павел баня на 8 часа за срок от една година със заплащане минималната работна заплата за страната. За повече информация можете да се обадите в общинска администрация Павел баня на тел. 04361/2260 или в Дирекция „Бюро по труда” филиал Павел баня на тел. 04361/3278.