Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Ще изследват 5 училища за енергийна ефективност
Posted by SB on 2011/11/17 9:28:58 (2414 reads )

- Ще изследват 5 училища за енергийна ефективност

В началото на месец ноември община Павел баня се включи в изследване към МИЕТ по усвояване на средства от „Международен фонд Козлодуй” за енергийния сектор в България за изготвяне на анализ на нуждите на българската икономика от проекти в областта на енергийната ефективност.
Община Павел баня е подготвила архитектурни заснемания на 5 училища в общината, както и енергийни обследвания със сертификат, доклади за необходимите мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Общата стойност на необходимите инвестиции за реализация на предписаните мерки възлиза на 1 083 571,45 лв.