Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Недка Кавръкова е новият председател на ОбС
Posted by SB on 2011/11/8 9:41:58 (3376 reads )

- Недка Кавръкова е новият председател на ОбС

На 8 ноември от 15:00 часа в зала „Младост” на читалище „Напред”се проведе първата сесия на новоизбраните общински съветници и кметове от Община Павел баня
Първото заседание на Общинския съвет беше открито и ръководено от Заместник-областния управител на Област Стара Загора Димитър Драчев. В този ден общинските съветници, Кметът на общината Станимир Радевски и кметовете на кметства положиха своята клетва и подписаха клетвените листове. Общинските съветници  избраха за председател на Общински съвет Павел баня Недка Дечева Кавръкова от коалиция „Обединение”, която спечели срещу предложения от местна коалиция „Балкан” Петър Бояджиев след тайно гласуване.
След заседанието, пред сградата на общината общински служители и граждани посрещнаха с водосвет и „Многая лета” стария-нов кмет на община Павел баня Станимир Радевски.

 
Общински съветници:
 
Христо Георгиев Чаушев-  ПП “ГЕРБ”
            Лилия Рачева Петкова-  ПП “ГЕРБ”
Борислав Христов Дончев-  ПП “ГЕРБ”
Иса Емин Бесоолу– ПП “Движение за права и свободи”
            Шендоан Ремзи Халит– ПП “Движение за права и свободи”
            Али Адем Нанач– ПП “Движение за права и свободи”
            Хасан Осман Ходжа– ПП “Движение за права и свободи”
            Николай Димов Райчев – коалиция „Обединение”
            Недка Дечева Кавръкова – коалиция „Обединение”
            Иван Дечков Иванов – коалиция „Обединение”
            Райко Николаев Колев – коалиция „Обединение”
Иво Димитров Калинков – коалиция „Обединение”
Петър Николаев Бояджиев – местна коалиция „Балкан”
            Христина Димова Петрова – местна коалиция „Балкан”
Атанас Стойнов Пъдев – местна коалиция „БСП – ЗС „Ал.Стамболийски”
            Рачо Димитров Пашов – местна коалиция „БСП – ЗС „Ал.Стамболийски”
            Радостин Иванов Миланов – местна коалиция „БСП – ЗС „Ал.Стамболийски”
 
Кмет на Община Павел баня – Станимир Христов Радевски
 
Кмет на кметство с. Александрово- Ахмед Емин Бесоолу
Кмет на кметство с. Асен – Недялко Петков Петков
Кмет на кметство с. Габарево- Шукри Мустафа Юсеин
Кмет на кметство с. Горно Сахране- Кръстьо Рачев Захариев
Кмет на кметство с. Долно Сахране- Дешка Колева Ганева
Кмет на кметство с. Манолово- Мурад Касим Моллаахмед
Кмет на кметство с. Осетеново - Петър Колев Райчинов
Кмет на кметство с. Скобелево – Николай Христов Лесов
Кмет на кметство с. Тъжа- Стефан Христов Чернев
Кмет на кметство с. Търничени – Ахмед Ибрям Ходжа